Free Extra Sessions

Các buổi sinh hoạt được điều hành bởi giáo viên người Việt Nam, những người đã giúp chúng tôi thành lập nên Thư viện trung tâm (Study Center) và đã trải qua khóa đào tạo cho các giáo viên IELTS, hoặc một giáo viên người nước ngoài. Mỗi buổi sinh hoạt xoay quanh 1 chủ đề IELTS trọn vẹn. Học viên sẽ được học từ vựng và xây dựng các ý tưởng cho chủ đề cũng như được thực hành việc sử dụng các từ mới. Tất cả các phần của bài thi nói đều liên quan đến các chủ đề phổ biến. Học viên cũng sẽ nhận được lời khuyên về phương pháp thi để gây ấn tượng với giám khảo và làm thế nào để xây dựng điểm số họ mong muốn liên quan đến 4 tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá phần nói trong IELTS.

Một số buổi sinh hoạt được thực hiện nhằm phát triển sự lưu loát cho học viên. Nhiều sinh viên không có cơ hội để thực hành nói tiếng Anh bên ngoài các bài học của họ vì vậy những buổi sinh hoạt này cho phép họ có cơ hội thực hành với các sinh viên khác. Các buổi sinh hoạt đều rất thú vị, hữu ích và là một phần quan trọng của việc học tiếng Anh. Nếu không có việc thực hành thêm, sẽ thật khó khăn để tiến bộ một cách nhanh chóng.
luyện thi ielts miễn phí tháng 10
Khi tham gia mỗi khóa học, học viên được cấp một thẻ học viên cho phép họ tham gia 5 buổi sinh hoạt miễn phí. Học viên không học ở IBEST vẫn có thể gọi điện và đặt chỗ. Click vào đây để biết thêm chi tiết

Không có nhận xét nào: